Diyar Faraj developer

Diyar Faraj

Vad är JSX?

JSX är en XML-liknande syntaxförlängning till ECMAScript (akronymen står för JavaScript XML).

I grunden ger det bara syntaktiskt socker för funktionen React.createElement() vilket ger oss uttrycksfullhet av JavaScript tillsammans med HTML som mallsyntax.

I exemplet nedan återgår texten i h1-taggen som JavaScript-funktion till renderfunktionen.

class App extends React.Component {
 render() {
  return(
   <div>
    <h1>{'Welcome to React world!'}</h1>
   </div>
  )
 }
}

Published on December 26, 2019

Social Share: