Diyar Faraj developer

Diyar Faraj

10 posts tagged with "react"

Skillnaden mellan 'props' och 'state'

Posted on January, 2020

Både Props och och State är vanliga JavaScript-objekt. Medan båda har information som påverkar outputen av renderingen, är de olika i sin funktionalitet när det kommer påverkan på komponent. Props…

Read full post

React props

Posted on January, 2020

Props är inputs till React-komponenter. De är enskilda värden eller objekt som innehåller en uppsättning värden som skickas till komponenter vid skapandet med hjälp av en namnkonvention som liknar…

Read full post

Vad är state i React?

Posted on January, 2020

En komponents state är ett objekt som innehåller viss information som kan förändras under komponentens livslängd sk. lifecycle. Man bör alltid försöka göra en komponents state så enkelt som möjligt…

Read full post

Pure Components

Posted on January, 2020

React.PureComponent är exakt samma som React.Component förutom att den hanterar metoden för dig. När props eller state ändras kommer PureComponent att göra en ytlig jämförelse av både props och state…

Read full post

Skapa komponent i React

Posted on December, 2019

Det finns två möjliga sätt att skapa en komponent. Funktionskomponenter: Detta är det enklaste sättet att skapa en komponent. Det är rena JavaScript-funktioner som accepterar props objekt som första…

Read full post

React: Skillnaden mellan element och komponent

Posted on December, 2019

Ett element är ett vanligt objekt som beskriver vad som ska visas på skärmen när det gäller DOM-noder eller andra komponenter. Element kan innehålla andra element i sina props. Att skapa ett React…

Read full post

Vad är JSX?

Posted on December, 2019

JSX är en XML-liknande syntaxförlängning till ECMAScript (akronymen står för JavaScript XML). I grunden ger det bara syntaktiskt socker för funktionen vilket ger oss uttrycksfullhet av JavaScript…

Read full post

Should I learn React och plain Javascript first?

Posted on December, 2019

One question that easily arises if you are a beginner is whether you should use a framework, Javascript library or learn vanilla Javascript (as it is called when you use only pure Javascript) first…

Read full post

What is React?

Posted on November, 2019

React is a JavaScript library for building user interfaces created by Facebook. React is marketed as component-based, declarative and "create once, use everywhere". Component-based means that our…

Read full post

Using Emmet with React

Posted on March, 2019

Emmet is a very nice tool when it comes to autocompletion of html and JavaScript, but is not included in react. Below is a very helpful video on how to activate Emmet in react. Since Emmet is not…

Read full post