Diyar Faraj developer

Diyar Faraj

Vad är state i React?

En komponents state är ett objekt som innehåller viss information som kan förändras under komponentens livslängd sk. lifecycle. Man bör alltid försöka göra en komponents state så enkelt som möjligt och minimera antalet komponenter som har egna state.

Låt oss skapa en användarkomponent med meddelande som state:

class User extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props)

  this.state = {
   message: 'Welcome to React world'
  }
 }

 render() {
  return (
   <div>
    <h1>{this.state.message}</h1>
   </div>
  )
 }
}

State liknar till stor del props men det är privat och helt kontrollerat av komponenten. dvs. det är inte tillgängligt för någon annan komponent än den som äger och sätter in den.


Published on January 07, 2020

Social Share: