Diyar Faraj developer

Diyar Faraj

Skillnaden mellan 'props' och 'state'

Både Props och och State är vanliga JavaScript-objekt. Medan båda har information som påverkar outputen av renderingen, är de olika i sin funktionalitet när det kommer påverkan på komponent.

Props överförs till komponenten och liknar en funktionsparameter medan State hanteras inom komponenten som liknar variabler som deklarerats inom en funktion.


Published on January 27, 2020

Social Share: