Diyar Faraj developer

Diyar Faraj

React: Skillnaden mellan element och komponent

Ett element är ett vanligt objekt som beskriver vad som ska visas på skärmen när det gäller DOM-noder eller andra komponenter. Element kan innehålla andra element i sina props. Att skapa ett React-element är enkel. När ett element har skapats, är den omuterbart.

Objektrepresentationen av React Element skulle vara följande:

const element = React.createElement(
 'div',
 {id: 'login-btn'},
 'Login'
)

Funktionen ovan React.createElement() returnerar ett objekt:

{
 type: 'div',
 props: {
  children: 'Login',
  id: 'login-btn'
 }
}

Och slutligen skickas den till DOM med ReactDOM.render () för att renderas enligt nedan:

<div id='login-btn'>Login</div>

En komponent kan deklareras på flera olika sätt. Det kan vara en klass med en render ()-metod. Alternativt kan det i enkla fall definieras som en funktion. I båda fallen tar det props som input och returnerar ett JSX-träd som output:

const Button = ({ onLogin }) => React.createElement(
 'div',
 { id: 'login-btn', onClick: onLogin },
 'Login'
)

Published on December 27, 2019

Social Share: