Diyar Faraj developer

Diyar Faraj

Skapa komponent i React

Det finns två möjliga sätt att skapa en komponent.

 • Funktionskomponenter: Detta är det enklaste sättet att skapa en komponent. Det är rena JavaScript-funktioner som accepterar props objekt som första parameter och returnera React element:
function Greeting({ name }) {
 return <h1>{`Hello, ${name}`}</h1>

}
 • Klasskomponenter: Du kan också använda ES6-klasser för att definiera en komponent. Ovanstående funktionskomponent kan skrivas som

  class Greeting extends React.Component {
  render() {
  return <h1>{`Hello, ${this.props.name}`}</h1>
  }
  }

När ska man använda en klasskomponent kontra en funktionskomponent?

Om komponenten behöver "state"- eller "lifecycle"-metoder ska man använda klasskomponenter annars gäller en funktionskomponent.

Men från och med React 16.8 som fick tillägg av Hooks kan du använda state, lifecycle och andra funktioner som endast fanns tillgängliga i klasskomponenten rätt i din funktionskomponent.


Published on December 29, 2019

Social Share: