Diyar Faraj developer

Diyar Faraj

React props

Props är inputs till React-komponenter. De är enskilda värden eller objekt som innehåller en uppsättning värden som skickas till komponenter vid skapandet med hjälp av en namnkonvention som liknar HTML-taggattribut. Det är data som skickas från en överordnad komponent till en underordnad komponent.

Det primära syftet med props i React är att tillhandahålla följande komponentfunktionalitet:

  • Skicka anpassade data till din komponent.
  • Trigger-tillstånd ändras.
  • Använd via this.props.reactProp inuti komponentens render() -metod.
  • Låt oss till exempel skapa ett element med reactProp-egenskapen:
<Element reactProp={'1'} />

Detta reactProp (eller vad du än nämnde den med) blir då en egenskap som är kopplad till React's native props-objekt som ursprungligen redan finns på alla komponenter som skapats med React-biblioteket.

props.reactProp.


Published on January 17, 2020

Social Share: