Diyar Faraj developer

Diyar Faraj

Pure Components

React.PureComponent är exakt samma som React.Component förutom att den hanterar metoden shouldComponentUpdate() för dig.

När props eller state ändras kommer PureComponent att göra en ytlig jämförelse av både props och state. Komponent å andra sidan kommer inte att jämföra aktuella props och state till nästa ut ur leden. Således kommer komponenten att återges som standard när shouldComponentUpdate anropas.


Published on January 03, 2020

Social Share: